Ambassadörsprogram

Vi arrangera ambassadörsprogram för både företag och varumärken. Vi rekrytera studenter som har ett brett nätverk, inflytande och en personlighet som matchar företaget och som fångar upp trender och attityder som är relevanta för varumärkesägaren och kommunicera dessa till denne.

Fördelarna med ett ambassadörsprogram är att man:
Snabbt kan bygga upp en stor digital Community på sociala medie-plattformar
• Stärker och konstant kommunicera varumärket hos målgruppen
• På ett tidigt stadium nå en målgrupp som är på väg in i vuxenlivet
Kan påverka beteendemönster i målgruppen inifrån och ut
Genom ambassadörerna ger man företaget en unik position i universitetsmiljön som annars är mycket svår att nå som oberoende part utifrån.
Sätter upp tydliga och mätbara målsättningar

 

SAMSUNG
IN ORBIT

Vi arrangerade ett ambassadörs program tillsammans med Samsung i fem studentstäder med 20 studenter år 2012 -2013. Vi gjorde research och analyser för att hitta ambassadörer som matchade varumärket och hade personligheten och intresset för Samsung.
Nyckelordet var kreativitet och genom att ambassadörerna arrangerade aktiviteter och tävlingar marknadsförde dem Samsungs produkter och framförallt deras surfplattor. Totalt nådde vi ut till 111 594 studenter över året och varumärkes kännedomen ökade från 85-94 %.

Genom att kommunicera med målgruppen via digitala kanaler som tillexempel Facebook och Samsung kanaler, via events och kontinuerlig marknadsföring av Samsung på universiteten så generade Ambassadörs programmet till att antal användare av surfplattorna ökade från 13% till 32 % under årets gång. Målet var även att öka marknadsandelarna jämfört med Apple och från 2012 till 2013 ökade Samsung sina marknadsandelar från 15-28 % medans Apple’s marknadsandelar sjönk från 57% till 51%.

Kreera web&design