Why White & White?

White & White är experter på att skapa och behålla personliga relationer inom BTC och BTB

Våra kärntjänster:
- Varumärkesstrategi
- Kommunikation och influencer marketing
- Fokusgrupper och produkttester
- Rekrytering och anställning av varumärkesambassadörer
- Bemanning av evenemang och mässor samt konferenser
 
Hur White & White skapar effekt och resultat:
- Vi skapar en profil utifrån ert varumärke
- Vår personal älskar att arbeta med utmaningar och vi skapar goda relationer med våra kunder - för att ditt varumärke skall nå bästa resultat genom konmmunikationstrategin vi gemensamt beslutar
 
White & White arbetar dels med upplevelsekommunikation eftersom vi är övertygade om det mänskliga mötets oöverträffliga effekter.
Konkret innebär det att vi skapar förutsättningarna och bygger upplevelserna som gör att ni som kund kan få ut det mesta genom de möten och dessa relationsstärkande aktiviteter.
Resultatet ger starkare organisationer och trivsammare arbetsplatser med högre effektivitet och lägre personalomsättning för er.
Varje kunds situation, position och ambition är olika, så genom att först lyssna på er möter vi upp det behov ni har för bästa resultat.
Projekten styrs alltid av ett tydligt syfte och det strategiska mål vi sätter tillsammans, där ni som beställare är delaktig i den kreativa processen.
Vår styrka är just kombinationen av strategiska koncept, noggrann produktion och säkerställda genomföranden.
Det kan, för att ta ett par exempel, vara att bygga varumärken, utveckla eller förstärka relationer eller sprida information på nya, uppseendeväckande sätt.

Kreera web&design